Komprimovať súbory PNG/JPG

Obrazový kompresor online umožňuje komprimovať obrázky vo formáte JPEG alebo PNG

Max 5 MB